Zadanie 1.
Wpisz nazwy obiektów geograficznych znajdujących się w Azji, które zasługują na miano ,,rekordowych" w skali całej Ziemi.
-najwyższy szczyt (8848m n.p.m.)-..................................
-najgłębsza depresja (405m p.p.m.)-................................
-największy półwysep (2,73 mlnn km²)-.............................
-największy archipelag wysp (1,9 mln km², 13677 wysp)-...........................
-największe jezioro (371 tys. km²)-.................................
-najgłębsze jezioro (1620m)-.......................................
-najbardziej zasolone jezioro (23,1%)-..................................
-największa delta (130 tys. km²)-..................................

zadanie 2.
Do podanych kontrastowych cech elementów środowiska geograficznego dopasuj wymienione poniżej nazwy obszarów Azji, które mogą być przykładami ich występowania: Wyspy Japońskie, wschodnia Syberia, Himalaje, Borneo, południowe zbocza Himalajów, delta Gangesu, Nizina Chińska, Pustynia Rub al Chali, Platforma Zachodniosyberyjska.

rzeźba terenu
-największe wysokości względne..................................
-bardzo małe różnice wysokości...................................

zjawiska sejsmiczne i wulkaniczne
-bardzo częste trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów.....................
-brak jakiejkolwiek aktywności sejsmicznej...........................................

temperatura powietrza
-najwyższa zanotowana temperatura powietrza...........................
-najniższa zanotowana temperatura powietrza...........................

opady atmosferyczne
-najwyższa roczna suma opadów................................
-najniższa roczna suma opadów................................

sieć rzeczna
-bardzo gęsta sieć rzeczna.......................
-brak stałych rzek..................................

szata roślinna
-bardzo bujna roślinność lasów równikowych........................
-brak szaty roślinnej.........................................bardzo błagam o pomoc. i z góry dziękuje, ; ))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:55:42+01:00
Najwyższy szczyt (8848m n.p.m.)-.....Mount Everest.............................
-najgłębsza depresja (405m p.p.m.)-......Morze martwe..........................
-największy półwysep (2,73 mlnn km²)-..Półwysep Arabski...........................
-największy archipelag wysp (1,9 mln km², 13677 wysp)-..Archipelag malajski.........................
-największe jezioro (371 tys. km²)-......Morze Kaspijskie..........................
-najgłębsze jezioro (1620m)-.........Bajkał..............................
-najbardziej zasolone jezioro (23,1%)-..........Morze Martwe........................
-największa delta (130 tys. km²)-.....Delta Gangesu.............................


rzeźba terenu
-największe wysokości względne......Himalaje............................
-bardzo małe różnice wysokości..........Nizina Chińska.........................

zjawiska sejsmiczne i wulkaniczne
-bardzo częste trzęsienia ziemi i wybuchy wulkan .Wyspy Japońskie...................
-brak jakiejkolwiek aktywności sejsmicznej....wschodnia Syberia.......................................

temperatura powietrza
-najwyższa zanotowana temperatura powietrza.....Borneo......................
-najniższa zanotowana temperatura powietrza.....Platforma Zachodniosyberyjska......................

opady atmosferyczne
-najwyższa roczna suma opadów.........południowe zbocza Himalajów.......................
-najniższa roczna suma opadów...wschodnia Syberia.............................

sieć rzeczna
-bardzo gęsta sieć rzeczna...delta Gangesu....................
-brak stałych rzek..południowe zbocza Himalajów................................

szata roślinna
-bardzo bujna roślinność lasów równikowych.......Borneo.................
-brak szaty roślinnej......Pustynia Rub al Chali..................................
19 4 19