Odpowiedzi

  • shut
  • Rozwiązujący
2010-03-14T17:43:25+01:00
Zdania twierdzące:
SUBJECT (temat) + TO BE ( am, are, is) + VERB-ing ( czasownik z końcówką -ing)
np. She is learning English now.

Przeczenia:
SUBJECT+ TO BE + NOT + VERB -ing
np. She isn't learning English now.

Pytania:
TO BE + SUBJECT + VERB -ing
Is she learning English now?
Yes, she is / No, she isn't

Zastosowanie:
1 czynnosci odbywające się w chwili mówienia.
We are writing.
2. Sytuacje tymczaszowe- wyjątkowe ( today, tonight, this week)
I'm going to school by bike this week.
3. Sprecyzowane plany przyszłosci.
My mum is flying to London next week.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T17:45:42+01:00
Czasu present continuous używamy:
- jeżeli opisujemy czynności dziejące się w chwili obecnej - at the moment now,
- jeżeli opisujemy czynność powtarzającą się ,która nas irytuje,
- jeżeli opisujemy czynności zaplanowane, które z pewnością się wydarzą

zd. twierdzące
podmiot + be + czasownik z końcówką ing
na przykład
I am talking to you.

zd. pytające
be + podmiot + czasownik z końcówką ing
na przykład Am I talking to you?

zd. przeczące
podmiot + be + not + czasownik z końcówką ing
na przykład
I am not talking to you.
5 3 5
2010-03-14T17:46:57+01:00
Czasu Prezent continuous używamy, gdy mówimy o tym, co dzieje się teraz.
be+verb+ing
np.
1.I'm working 1.We are working
2.You are working 2.You are working
3. he is working 3. They are working

:)
1 5 1