Odpowiedzi

2010-03-14T18:19:05+01:00
PSL- Polskie Stronnictwo Ludowe
Lider: Waldemar Pawlak
Profil ideowy: partie centrowa, agrarystyczna
Program polityczny:
* wsparcie dla rolnictwa, ochrona polskiego rynku rolnego przed nieuczciwą konkurencją, modernizacja polskiej wsi, wsparcie dla gospodarstw rodzinnych
*stwarzanie dla ludności wiejskiej równych szans w zakresie dostępu do oświaty, ochrony zdrowia, kultury i osiągnięć cywilizacyjnych
*rozwój gospodarki przez wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości, sprzeciw wobec prywatyzacji strategicznych gałęzi przemysłu
*walka z bezrobociem poprzez pobudzenie rozwoju gospodarczego, zwiększenie eksportu, organizacja robót publicznych
*sprzeciw wobec legalizacji aborcji, eutanazji, związków homoseksualnych oraz przywrócenia kary śmierci
*poparcie sojuszu z USA, członkostwa w NATO i integracji europejskiej