Odpowiedzi

2010-03-14T17:47:47+01:00
R1 = 484 omy
R2 = 750 omów
połączenie równoległe
R = R1R2/(R1 + R2) = 484 razy 750/(484 + 750) = 363000/1234 = 294,17 oma
połączenie szeregowe
R = R1 + R2 = 484 + 750 = 1234 oma
2010-03-14T17:49:41+01:00

dla układu szeregowego
R=R₁+R₂=484+750=1234Ω
dla równoległego
1/R=1/R₁+1/R₂=1/484+1/750≈0,002066+0.001333=0.003399
R=294,204Ω