Zad 1.
Podane wydarzenia uporządkuj chronologicznie. Dobierz odpowiednie osoby spośród wymienionych poniżej oraz napisz daty.

Powstanie kościuszkowskie, wojna w obronie konstytucji, Sejm Wielki, uchwalenie Konstytucji 3 maja, drugi rozbiór Polski, Józef Poniatowski, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Katarzyna II, Stanisław Małachowski.

Zad 2.
Zaznacz krzyżykiem właściwe zakończenia zdań
1. Władzę królewską w Polsce przekazywać miano na zasadzie:
a)wolnej elekcji
b) dziedziczności tronu
c) elekcji dokonywanej przez senat
2. Po Stanisławie Auguście Poniatowskim korona Rzeczpospolitej, miała zostać przekazana:
a)Carycy Katarzynie II
b) Księciu Józefowi Poniatowskiego
c) Fryderykowi Augustowi - elektorowi saskiemu
Zad 3.
Podaj przyczyny upadku państwa polskiego w 1795 r.
1. Wewnętrzne
a)
b)
c)
d)
2. Zewnętrzne
a)
b)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:32:48+01:00
Zad1
sejm wielki-s.a poniatowski-1788-92
uchwalenie konstytucji 3 maja-s.a poniatowski-1791
wojna w obronie konstytucji-jozef poniatowski-1792
drugi rozbior polski-katarzyna II-1793
powstanie kosciuszkowskie-t.kosciuszko-1794

zad2
1a
2c

zad3
wewnwtrzne
slabosc wladzy krolewskiej
niemoznosc prowadzenia jednolitej polityki w panstwie
nietolerancja religijna
zasada liberu,m veto
zewnetrzne
rozbiory polski
wiazek s.a poniatowskiego z caryca katarzynaII
11 2 11