Odpowiedzi

2010-03-14T17:56:44+01:00
A co zgubilas?? :D

Bardzo proszę o wyrobienie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego/mojej córki/syna ....................... urodzonej/go w dniu DD.MM.RRRR zamieszkalej/go na ulicy ................. w .......... . Prozbę swą uzasadniam ........................ .

Bardzo dziękuje
(podpis)

Licze na naj :D
1 5 1