Jeśli macie książkę do historii 6 klasa
Moja Historia 6 część 2 to pomóżcie
chodzi o 3 rozdział strona 42.
muszę napisać po 5-8 zdań najważniejszych informacji na te niebieskie punkty czyli:
1.Rewolucja lutowa
2.Rewolucja październikowa i rządy bolszewików
3.Rządy Stalina
4.Rolnictwo i przemysł w ZSRR.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T18:24:25+01:00
1.Rewolucja lutowa – rewolucja przeciwko carowi Mikołajowi II i monarchii absolutnej. Wybuchła 3 marca 1917. Spowodowała utworzenie się dwuwładzy w Rosji, zakończonej przez rewolucję październikową.za początek rewolucji uchodzi strajk robotników z zakładach a znak protestu przeciw brakom żywności.
2.Rewolucja październikowa – W nocy z 6 na 7 listopad 1917r.(24 na 24 października według kalendarza juliańskiego)bolszewicy pałac zimowy - siedzibę rządu tymczasowego.Bolszewickie rządy chcieli upaństwowić ziemie rolną. Wydano dekrety o ziemi i o pokoju w dekrecie Rada wzywała obie walczące strony biali i czerwoni do zakończenia wojny.W styczniu 1918r. Bolszewicy ogłosili powstanie- Rosyjską federacje Socjalistyczną Republiki Rad.
3.Rządy Stalina - kult jednostki. System totalitarny w Rosji. Reżim w państwie.
4.Przemysł ciężki,czyli hutnictwo metali czarnych i kolorowych, budowa maszyn i obróbka metali, przemysł paliwowy i chemiczny, produkcja energii elektrycznej i materiałów budowlanych, budownictwo przemysłowe
Rolnictwo- zakładano wielkie gospodarstwa państwowe.