Bogate złoża w Namibii zawierają przeciętnie 0,2 karata diamentów w 1 m sześciennym pisaku i żwiru. Aby znaleźć diament o łącznej masie równej największemu diamentowi śwata należy przepłukać piasek i żwir w ilości około?? Największy diament świata 3106 karatów(621,2g)

1

Odpowiedzi

2010-03-15T09:34:01+01:00
3106 : 0,2 = 31060 : 2 = 15530 metrow szesciennych piasku
1 5 1