1)Zapisz używając symboli matematycznych :
a) kwadrat sumy liczby b i potrojonej liczby x
b) iloczyn podwojonej liczby x i różnicy liczb y oraz x
c) suma liczby a i ilorazu liczby c przed d
d)iloraz różnicy a i b przez sumę x i y
e) sumę kwadratów liczb a i b
f) iloczyn sumy liczb a i b przez ich różnicę
g)iloczyn liczby a i liczby o 2 większej od b
h) liczba o 3 miejszą od ilorazu liczb x i y
i)iczbę 5 razy większą od kwadratu różnicy liczb x oraz y
2) Opisz słownie
a) 2x-7
b) w liczniku a+b , w mianowniku 3x
c) w liczniku x² a mianowniku ab
d) 3(a+b)²
e) x+ab
f) 5z+ w liczniku 3 w mianowniku b
g) w liczniku a²-b² w mianowniku 3


BARDZO PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIĄZANIE !
;)

2

Odpowiedzi

2010-03-14T18:10:33+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:15:13+01:00
1)
a) (b+3x)²
b) 2x(y-x)
c) a + c/d ---> / kreska ułamkowa; a+ jest przed ułamkiem
d)(a-b):(x+y)
e) a² + b²
f) (a+b)(a-b)
g) a(b+2)
h) x/y - 3 -----> -3 za ułamkiem
i) 5(x-y)²
2)
a) różnica podwojonej liczby x i liczby 7
b) iloraz sumy liczb a i b przez potrojoną liczbę x
c) iloraz kwadratu liczby x oraz iloczynu liczb a i b
d) liczba trzy razy większa od kwadratu sumy liczb a i b
e) suma liczby x i iloczynu liczb a i b
f) suma liczby pięć razy większej od z oraz ilorazu liczb 3 i b
g) liczba trzy razy mniejsza od różnicy kwadratów liczb a i b