1.Rodzaje grzechów ciężkich.
2.Co to jest Kościół?
3.Co to są sakramenty święte?
4.Co to jest łaska uświęcająca?
5. Co to jest łaska uczynkowa?
6. Co jest celem ludzkiego życia?

Prosze o odpowiedź jak najszybciej
Z góry dzięki

2

Odpowiedzi

2010-03-14T18:35:38+01:00
1.Grzechy dzielą się na:
śmiertelne czyli ciężkie, powszednie czyli lekkie, grzechy główne, grzechy przeciw duchowi swiętemu, grzecyhy wołające o pomstę do nieba, grzechy cudze.
2.Kościół jest to wspólnota ludzi wierzących w Chrystusa i ochrzczonych, którzy pod przewodnictwem papierza dążą do zbawienia poprzez wyznawanie tej samej wiary, uczestniczenie w zgromadzeniach eucharystycznych i przyjmowanie tych samych sakramentów swiętych.
3.Sakramenty to znaki łaski(widzialne obrzedy) ustawione przez Chrystusa i powierzone kościołowi, przez które udzielane jest nam zycie boże i łaska sakramentalna.
4.Jest to dar od Boga,poprzez który stajemy się dziećmi bożymi(jest to życie Boże w nas). Otrzymaliśmy ją na chrzcie świętym, pomnazamy ją w sobie przyjmując sakramenty i spełniając dobre uczynki,a możemy ją utracić popełniajac grzech ciężki. Utraconą łaskę uświęcającą możemy odzyskać poprzez szczery żal i dobrą spowiedź.
5.Jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia. Oświeca nasz rozum i umacnia naszą wolę w dobrym.
Tego 6 nie wiem. A te powyżej punkty spisałam z katechizmu. Prosze
2 3 2
2010-03-14T18:40:55+01:00
1)Rodzaje grzechów ciężkich.: śmiertelny, powszechny

2)Co to jest Kościół?:1-Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod powodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów.2-Lud Boży przez Boga, majacy specjalne zadanie do spełnienia.3-Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głowa jest Chrystus ,członkami ludzi ochrzczeni połączeni z nim życiem Bożym, wzajemnie odpowiedzialni za siebie.

3)Co to są sakramenty święte?: Sakramenty są widzialne i skutecznymi znakami niewidzialnej łaski, ustawionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi, przez które jest nam udzielane życie Boże.

4)Co to jest łaska uświęcająca:To dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

5)Co to jest łaska uczynkowa?:Łaska uczynkowa jest to pomoc, której Bóg udziela człowiekowi do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania pokus, do wytrwania w dobrym aż do końca życia.

6)Co jest celem ludzkiego życia?Jest szczęście
1 5 1