1.Z podanych obok liczb wypisz w kolejności od najmniejszej do największej:
a) liczby naturalne:
b) liczby całkowite:
OTO TE LICZBY: 2,01 0 -6 i 5/8 -2,01 1 5 -3 -44 -1 17
2.Oblicz sprytnie:
(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+(-6)+(-7)+(-8)+(-9)+(-10)=?
3.Wpisz znak +, jeśli wynik dodawania jest dodatni. Wpisz -, jeśli wynik dodawania jest ujemny:
(-3,3)+2,95=?
(-3,3)+(-2,95)=?
(-3,3)+6 i 1/7=?
(-3,3)+(-6 i 1/7)=?
(-3,3)+0=?
(-3,3)+1 i 1/13=?
(-3,3)+(-1 i 1/13)=?
(-1,6)+2,95=?
(-1,6)+(-2,95)=?
(-1,6)+6 i 1/7=?
(-1,6)+(-6 i 1/7)=?
(-1,6)+0=?
(-1,6)+1 i 1/13=?
(-1,6)+(-1 i 1/13)=?
4.Uzupełnij:
a) (-16)+...=32
16+...=(-16)
16+...=(-32)
b) (-2,5)+...=(-10)
(-2,5)+...=10
2,5+...=(-2,5)
c) (-1/3)+...=0
1/3+...=(-1)
(-1/3)+...=1/3
5.Nie wykonując dokładnych rachunków, wstaw znak <, = lub >:
a) (-3 i 1/4)+10 ... (-1 i 1/4)+10
(-3 i 4/5)+(-4/7) ... (-8 i 4/5)+(-4/7)
5+(-7 i 3/4) ... 5+(-6 i 9/11)
b) (-1,71)+(-2,9) ... (-1,7)+(-2,91)
(-2,3)+7,8 ... 2,3+(-7,8)
(-9,13)+(-8,8) ... (-9,1)+(-8,8)
6.Uzupełnij wyciąg z konta bankowego firmy ATEST:
----------------------------------
Saldo poprzednie --> 115475+
----------------------------------
wpłynęło --> 10 234+
wypłacono --> 103 700-
wypłacono --> 31 250-
wpłynęło --> 13 876+
wypłacono --> 26 000-
wpłynęło --> 49+
wypłacono --> 1 567-
----------------------------------
Saldo końcowe ................
(Nie musisz "przerysowywać" tekiego szkicu wystarczy sama odpowiedź).
7.Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 105+(-7)+(-13)+20=..............................
b) (-16)+67+(-10)+(-7)+66=........................
c) 2 i 2/5+(-4,1)+7 i 3/5+(-5/9)=.................
d) 4 i 4/7+5,4+(-1 i 4/7)+(-7,4)=..................
e) (-0,75)+6,3+(-1,1)+(-1/4)+(-6,3)=.............
Kto pierwszy odpowie na wszystkie zadania dostanie naj, kto napisze coś typu "nie wiem" lub "weź się do roboty" to zgłoszę to jako błędną odowiedź i spam ;-D

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:59:12+01:00
1 a) naturalne :0, 1, 5, 17
b) całkowite : -44, -3, -1, 0, 1, 5, 17

2) (-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+(-6)+(-7)+(-8)+(-9)+(-10=(-1-9)+(-2-8)+(-3-7)+(-4-6)+(-10)+(-5)=(-50)+(-5)=-55

3)(-3,3)+2,95= -
(-3,3)+(-2,95)= -
(-3,3)+6 i 1/7= +
(-3,3)+(-6 i 1/7)= -
(-3,3)+0= -
(-3,3)+1 i 1/13= -
(-3,3)+(-1 i 1/13)= -
(-1,6)+2,95= +
(-1,6)+(-2,95)= -
(-1,6)+6 i 1/7= +
(-1,6)+(-6 i 1/7)= -
(-1,6)+0= -
(-1,6)+1 i 1/13= -
(-1,6)+(-1 i 1/13)= -

4)a) (-16)+48=32
16+(-32)=(-16)
16+(-48)=(-32)
b) (-2,5)+(-7,5)=(-10)
(-2,5)+12,5=10
2,5+(-5)=(-2,5)
c) (-1/3)+1/3=0
1/3+(-1 i 1/3)=(-1)
(-1/3)+2/3=1/3

5a) (-3 i 1/4)+10 < (-1 i 1/4)+10
(-3 i 4/5)+(-4/7) > (-8 i 4/5)+(-4/7)
5+(-7 i 3/4) < 5+(-6 i 9/11)
b) (-1,71)+(-2,9) = (-1,7)+(-2,91)
(-2,3)+7,8 > 2,3+(-7,8)
(-9,13)+(-8,8) > (-9,1)+(-8,8)

6 Saldo końcowe -22883


7 a)105+(-7)+(-13)+20=105+(20-7-13)=105+0=105
b)(-16)+67+(-10)+(-7)+66=(67-7)+(66-10-16)=60+40=100
c) 2 i 2/5+(-4,1)+7 i 3/5+(-5/9)=(2 i 2/5 + 7 i 3/5)+(-4,1-5/9)=9 i 5/5+(-3 i 10/9 -5/9)= 10+(-3 i 15/9)=10+(-4 i 6/9)= 10+(-4 i 2/3)= 5 i 1/3
d) 4 i 4/7+5,4+(-1 i 4/7)+(-7,4)=(4 i 4/7-1 i 4/7)+(5,4-7,4)=3+(-2)=1
e) (-0,75)+6,3+(-1,1)+(-1/4)+(-6,3)=(-6,3+6,3)+(-0,75-1,4)+(-1,1)=0+(-3/4 -1/4)+(-1,1)=0+(-1)+(-1,1)=-2,1
34 4 34
2010-03-14T19:15:55+01:00
2.Oblicz sprytnie:
(-1)+(-2)+(-3)+(-4)+(-5)+(-6)+(-7)+(-8)+(-9)+(-10)=?
-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10=-55

3.Wpisz znak +, jeśli wynik dodawania jest dodatni. Wpisz -, jeśli wynik dodawania jest ujemny:
(-3,3)+2,95=-
(-3,3)+(-2,95)=-
(-3,3)+6 i 1/7=+
(-3,3)+(-6 i 1/7)=-
(-3,3)+0=-
(-3,3)+1 i 1/13=-
(-3,3)+(-1 i 1/13)=-
(-1,6)+2,95=+
(-1,6)+(-2,95)=-
(-1,6)+6 i 1/7=+
(-1,6)+(-6 i 1/7)=-
(-1,6)+0=-
(-1,6)+1 i 1/13=-
(-1,6)+(-1 i 1/13)=-

4.Uzupełnij:
a) (-16)+48=32
16+(-32)=(-16)
16+(-48)=(-32)
b) (-2,5)+(-7,5)=(-10)
(-2,5)+12,5=10
2,5+(-5)=(-2,5)
c) (-1/3)+1/3=0
1/3+(-4/3)=(-1)
(-1/3)+2/3=1/3

5.Nie wykonując dokładnych rachunków, wstaw znak <, = lub >:
a) (-3 i 1/4)+10 < (-1 i 1/4)+10
(-3 i 4/5)+(-4/7) > (-8 i 4/5)+(-4/7)
5+(-7 i 3/4) < 5+(-6 i 9/11)
b) (-1,71)+(-2,9) = (-1,7)+(-2,91)
(-2,3)+7,8 > 2,3+(-7,8)
(-9,13)+(-8,8) < (-9,1)+(-8,8)

6.Uzupełnij wyciąg z konta bankowego firmy ATEST:
Saldo końcowe -22883

7.Oblicz jak najprostszym sposobem:
a) 105+(-7)+(-13)+20=105-7-13+20=105
b) (-16)+67+(-10)+(-7)+66=67-16-10-7+66=100
c) 2 i 2/5+(-4,1)+7 i 3/5+(-5/9)=3+7-4,1-5/9=5,9-5/9=5,34..
d) 4 i 4/7+5,4+(-1 i 4/7)+(-7,4)=3+5,4-7,4=1
e) (-0,75)+6,3+(-1,1)+(-1/4)+(-6,3)=6,3-0,75-1,1-6,3-1/4=-2,1

21 4 21