Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:23:14+01:00
Akapit
Częste sięganie po alkohol to prosta droga do nieuleczalnej choroby, wyniszczenia organizmu, uzależnienia alkoholowego- alkoholizmu.
Akapit
Termin alkoholizm został wprowadzony przez szwedzkiego lekarza Nagnusa Hussa i po raz pierwszy użyty w 1849 r. Terminem tym oznacza się chorobę, która jest jedną z konsekwencji nadużywania alkoholu, czyli spożywania go w sposób powodujący negatywne, a w dalszych fazach dramatycznie bolesne konsekwencje zarówno dla pijącego jak i dla jego najbliższego środowiska. Jest to choroba tak głęboko zaburzająca świadomość i wolność człowieka, że dla większości okazuje się chorobą śmiertelną. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje powolną utratę wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi międzyludzkie oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Alkoholizm pociąga za sobą różnego rodzaju zagrożenia :
- ekonomiczne: odbija się na wydajności pracy, przestępczość, duże nakłady na leczenie alkoholików
- społeczno-kulturowe : deformacja stosunków międzyludzkich, rozbicia rodzin, ludzie żyją w otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu, kształtowanie się postaw aspołecznych (cynizm, znieczulica społeczna), sprzyja „schamieniu” obyczajów (wulgarność języka, brutalność)
- biologiczne : dzieci i członkowie w rodzinach alkoholików są znerwicowane i źle przystosowane społecznie, potrzebują opieki lekarskiej i psychologicznej
Co robić z uzależnieniem od alkoholu w naszym społeczeństwie?
Przede wszystkim należy zająć się profilaktyką społeczną usuwać przyczyny deformacji. Niezbędne do tego są : wiedza o napojach i problemach alkoholowych, samoświadomość, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność mówienia NIE. Do walki z alkoholizmem przydatne będą: charakter, odwaga cywilna, silna wola, odporność psychiczna; a służyć temu będzie zachowanie trzeźwości, zmiana wzorców osobowych, zmiana sposobu życia.
Akapit
Nadużywanie alkoholu należy uznać za element patologii społecznej w naszym kraju. Problemów tych nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych problemów społecznych, ponieważ są one nie tyle przyczyną co skutkiem. Usuwanie przyczyn nadużywania alkoholu jest możliwe tylko i wyłącznie z równoległym uzdrawianiem całego życia społecznego.


Nie brałam z neta! To jest notatka z lekcji!