Kl 2 gim. proszę o pomoc xD

1: Sporządź wykres funkcji y = x - 2 i oblicz jej miejsce zerowe.
2: Liczba x = 2 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = ax + 1 dla x należy R.
a) napisz wzór tej funkcji.
b) oblicz jej wartość dla argumentu 20.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-15T12:14:32+01:00
1: Sporządź wykres funkcji y = x - 2 i oblicz jej miejsce zerowe.
2: Liczba x = 2 jest miejscem zerowym funkcji f(x) = ax + 1 dla x należy R.
a) napisz wzór tej funkcji.
b) oblicz jej wartość dla argumentu 20.

1
prosta przechodząca przez punkty:
(0,-2)(2,0)(1,-1)(4,2) itd
x-2=0
x=2 miejsce zerowe
2
f(x) = ax + 1
f(2)=0
a*2+1=0
2a=-1
a=-1/2
y=-1/2 x+1

x=20
f(20)=-1/2*20+1=-10+1=-9