Odpowiedzi

2010-03-14T18:34:02+01:00
Przyczyny:
- przewaga podaży nad popytem
- niskie płace
-unowocześnienie maszyn, co doprowadza do zwiększenia bezrobocia (maszyny pracują zamiast ludzi)
- bardzo wysokie bariery celne, chroniące własne rynki państw
- monopolizacja przemysłu, która powoduje niskie ceny surowców, ale wysokie ceny towarów
- panika na nowojorskiej giełdzie na Wall Street

Przebieg:
- krach na giełdzie nowojorskiej (liczne bankructwa i samobójstwa)
- kryzys szybko przenosi się do Europy i staje się pierwszym kryzysem powszechnie obejmującym gospodarkę
- największe nasilenie kryzysu przypada na 1932r.
- największy spadek produkcji przemysłowej notują Niemcy, Polska i USA, Kanada oraz Czechosłowacja
- szczególnie duży kryzys odczuło rolnictwo
- narastająca liczba niesprzedanych towarów
- obniżki cen artykułów przemysłowych, surowców i płodów rolnych
- masowe bankructwa, zadłużenia i bezrobocie
- kryzys nadprodukcji

Skutki:
- dojście Hitlera do władzy
- Nowy Ład Gospodarczy
- utrata pracy przez miliony ludzi
16 4 16