Na czym opiera się paradoks otwierający Sępowe Epitafium Rzymowi? O jakim Rzymie, czy też o jakich Rzymach, pisze poeta ?

W jaki sposób Mikołaj Sęp-Szarzyński przedstawia upływ czasu?

Czym jest według sępa, życie ludzkie ?

Czym jest zdaniem Naborowskiego czas ? w jaki sposób poeta charakteryzuje jego nature ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-17T12:04:28+01:00
O jakim Rzymie czy też Rzymach pisze poeta?
Pisze o jednym,a konkretnie o Rzymie zniszczonym,zdewastowanym.Pokazuje poziom start.Podkreśla je,dokładnie wyliczając."Patrzaj na okrąg murów i w rum obrócone
Teatra i kościoły, i słupy stłuczone".
Również kolejny cytat:"Ty, co Rzym wpośród Rzyma chcąc baczyć, pielgrzymie,
A wżdy baczyć nie możesz w samym Rzyma Rzymie […]" ma za zadanie pokazac zniszczenia poprzez nagromadzenie tych samych wyrazów.
Ma to na celu uświadomienie czytelnikowi jak z czasów świetności Rzym przeradza się w zgliszcza.
Na czym opiera się paradoks?
Jak wyżej pisałam.W dodatku mamy tu zwrot do wedrowca/pielgrzyma.
W jaki sposób Sęp przedstawia upływa czasu?
Mianowicie.
"Dziś w Rzymie zwyciężonym Rzym niezwyciężony
(To jest ciało w swym cieniu) leży pogrzebiony.
Wszytko się w nim zmieniło, sam trwa prócz odmiany"
Cały właściwie ten wiersz opiera się na jednym.I tu również na przykładzie powyższego cytatu poeta pokazuje upływ czasu obrazując jak wyglądał Rzym kiedyś,w czasach świetności,w czasach zwycięstw,a jak teraz.Zniszczony,stratowany,zdewastowany.
Czas.Teraźniejszość-przeszłośc.Zwróc uwagę ana to,że cały wiersz jest napisany regularnym 13-zgłoskowcem,natomiast wers piąty tj."I trup szczęścia poważność wypuszcza pierwszego."niszczy regularnosc.NISZCZY.
Niszczy tak jak zniszczony jest Rzym.
Czym jest według sępa zycie ludzkie?
Nieuchronnością,ciągłą pogonią.Przemija.
Czym jest zdaniem Naborowskiego czas ?
Tutaj mam pewne watpliwości...
Jest fortuną?
"Patrz, co Fortuna broi: to się popsowało,
Co było nieruchome; trwa, co się ruchało"
8 3 8