Sposoby w jaki ludzie niszczą różnorodność biologiczną!!

wybierz z nich 6 najważniejszych!! tylko 6

rolnictwo
zanieczyszczenia związkami chemicznymi
postęp
pozyskiwanie drewna na opał
polowania
nadmierne wypasanie
zanik warstwy ozonowej
śrokdki owadobójcze trucizny
handel żywymi zwierzętami
turystyka
eksplatacja bogact naturalnych
wprowadzanie nowych gatunków


Pilne
wybierz 6 najważniejszych!!


daje naj

3

Odpowiedzi

2010-03-14T18:27:48+01:00
Postęp
pozyskiwanie drewna na opał
środki owadobójcze trucizny
zanieczyszczenia związkami chemicznymi
turystyka
rolnictwo
2010-03-14T18:30:22+01:00
Zaniczyszczenia zwizkami chemicznymi pozyskiwanie drewna na opal polowanie eksplatacja bogactw naturalnych wprowadzanie nowych gatunkow postep
2010-03-14T19:29:35+01:00
1.zanieczyszczenia związkami chemicznymi
2.zanik warstwy ozonowej
3.śrokdki owadobójcze trucizny
4.wprowadzanie nowych gatunków
5.pozyskiwanie drewna na opał
6.rolnictwo