Błagammmmmmm
daje naj
1.oblicz długość AB jeżeli
A=(5,3) B=(3,5)
A=(-2,3) B=(5,-2)
A=(-1,-2) B=(-2,-3)
2.wierzchołki trójkąta ABC mają współrzędne
A=(0,3) B=(4,0) C=(2,4)
a_oblicz długość boków trójkąta
b_sprawdź rachunkami, czy trójkąt ABC jest trojkątem prostokątnym
3.trójkąt o wierzchołkach (0,-2), (4,-4), (7,2)
a_oblicz długość odpowiednich boków
b_oblicz pole tego trójkąta

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:59:23+01:00
ZAD 1
2² + 2² = x²
4 + 4 = x²
x² = 8
x = √8
x = √4*2
x = 2√2


6² + 7² = x²
36+ 49 = x²
x² = 85
x = √85

1² + 1² = x²
1+1 = x²
x² = 2
x = √2

ZADANIE 2
pierwsza czesc zadania

bok 1
1²+2² = x²
1+4 = x²
x²=5
x=√5

bok 2
2²+4²=x²
4+16=x²
20=x²
x=√20

bok 3
3²+4²=x²
9+16=x²
x²=25
x=√25
x=5

druga czesc zadania :
√5 ² + √20 ² = 5²
5 + 20 = 25
25 = 25
Ten trójkąt jest prostokątny

ZAD. 3

Bok 1
2² + 4²=x²
4+16= x²
x²=20
x=√20

bok 2
7² + 4²=x²
49+16=x²
65=x²
x=√65

bok 3
6² + 3² = x²
36+9 = x²
x²=45
x=√45