Odpowiedzi

2010-03-15T10:14:06+01:00
Towarzystwo Demokratyczne Polski-jedno z najważniejszych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji, zostało utworzone w Paryżu 17 marca 1832. Było to najliczniejsze ugrupowanie demokratyczne emigracji polskiej, zbliżone organizacyjnie do partii politycznej. Była to pierwsza organizacja która posiadała program, statut, rozbudowaną strukturę organizacyjną, wydawał prasę.
Polska miała być wyzwolona za sprawą powszechnej rewolucji. W nowej Polsce miało nie być stanów, przywilejów szlacheckich, miała funkcjonować równość i wspólnota własności- lecz były to założenia nierealne

Hotel Lambert-skupiał głównie przedstawicieli arystokracji i zamożnej szlachty oraz większość cywilnych i wojskowych dygnitarzy powstańczych, a także inteligencję i przeciętnych emigrantów oraz znaczną część literatów i artystów, którym książę A. Czartoryski udzielał pomocy i poparcia.
Głosili że Polska miała być wyzwolona przy wykorzystaniu konfliktu mocarstw czyli Rosja, Austria, Prusy. Polska miała być monarchą konstytucyjną, ale też miała być zniesiona pańszczyzna
26 3 26