1. Urządzenie waży 289 gramów. Ile to będzie w przeliczeniu na kilogramy?
2. Jacek czyta średnio 25 stron książki w ciągu jednej godziny. Ile czasu potrzeba Jackowi na przeczytanie książki mające 180 stron.
3. PROSZĘ O OBLICZENIA! Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu o takich wymiarach jak urządzenie Kindla (19 cm wysokości, 13,5 szerokości , 1,8 cm grubości).
4. PROSZĘ O OBLICZENIA! Książka ma 184 strony . Na jednym arkuszu wydawniczym drukuje się 8 stron książki formatu A4. Ile arkuszy wydawniczych potrzeba na wydruk 1200 takich książek?

DAJE NAJ! DAJE NAJ!

3

Odpowiedzi

2010-03-14T18:35:55+01:00
A)2.89 kg
b)25-60
180-x
180*60=25x
x=432

432/60=7,2h

c)V=19*13.5*1.8
V=427.5 cm3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:38:40+01:00
1.0.289kg
2.180/25= 7.2h
3.V= h*Pp
Pp=13.5cm*1.8=24.3cm/2
24.3*19=461.7cm/3
Pc= 2*Pp +4*Pb
Pp = 24.3+24.3= 48.6cm/2
Pb1- 1.8cm*19cm *2= 68.4 cm/2
Pb2 - 19cm*13.5*2=513cm/2
48.6cm+68.4cm+513cm=630 cm/2
Powierzchnia całkowita wynois 630 cm kwadr.
Objętość wynois 461.7cm szesć.
4 Potrzeba nam stron 1200*184=220800
a na jednym arkuszu mamy 8 stron czyli 220800/8=27600
Potrzeba nam 27600 arkuszy
1 1 1
2010-03-14T18:40:27+01:00
2) to trzeba podzielić 180:25=7,2

więc będzie czytał książkę 7 godzin i 20 minut