Odpowiedzi

2009-10-25T14:15:07+01:00
Lądolód zostawił na obszarze kraju dwa typy krajobrazu:
1. młodoglacjalny – obejmujący płn. część Polski (np. pojezierza), – tereny charakteryzujące się bardzo wyraźnymi formami terenu w krajobrazie. Jest to spowodowane lądolodem.
2. staroglacjalny - obejmujący środkową część Polski (np. niziny środkowopolskie), tereny (starolodowcowe) charakteryzujące się mało widocznymi formami terenu, co jest spowodowane przez czynniki niszczące, np. denudacja
Rzeźba polodowcowa jest bardziej widoczna w krajobrazie młodoglacjalnym niż w staroglacjalnym.
14 4 14
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T14:57:18+01:00
Obszar młodoglacjalny- obejmuje niziny nadmorskie i pojezierza .Jego rzeźba ukształtowała się w okresie najmłodszego zlodowacenia-bałtyckiego. Moreny czołowe,liczne jeziora. Obszar staroglacjalny- niziny środkowopolskie. występują złagodzone formy terenów polodowcowych. Płytkie jeziora, płaskie pagórki, teren równinny.
http://prace.sciaga.pl/13677.html

Młodoglacjalna rzeźba, młodoglacjalny obszar, młodoglacjalny krajobraz, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się dominacją form terenu pochodzących z ostatniego zlodowacenia. Charakteryzuje się przewagą wysoczyzn zbudowanych z moreny, oddzielonych od siebie rynnami polodowcowymi, wyżłobionymi przez wody lodowcowe, wypełnionymi często jeziorami. Częste są kemy, ozy oraz zagłębienia wytopiskowe (oczka polodowcowe).
Staroglacjalna rzeźba, obszar staroglacjalny, krajobraz staroglacjalny, rzeźba (obszar, krajobraz) cechująca się przewagą form i osadów polodowcowych, pochodzących nie z ostatniego, lecz z poprzednich zlodowaceń. Powstałe wtedy formy glacjalne podlegały niszczeniu i ewolucji w trakcie okresu międzylodowcowego, a także w warunkach peryglacjalnych, w okresie ostatniego zlodowacenia.
Obszar zbudowany jest głównie z osadów glacjalnych i glacifluwialnych (osadzonych przez wody lodowcowe). W krajobrazie przeważają równiny urozmaicone niskimi garbami o łagodnych formach, oddzielone od siebie pradolinami. Cechą charakterystyczną jest brak jezior.
19 3 19