Pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 56cm2 Krawędz podstawy ma 4cm.
a) Oblicz pole powierzchni bocznej ostrosłupa.
b) Oblicz długość wysokości ściany bocznej ostrosłupa.

LEGENDA:
<jak jest cm2 to znaczy centymetrów kwadratowych>

Bardzo proszę bo to pilne...

1

Odpowiedzi

2010-03-14T18:44:50+01:00
Pc = 56 cm²
a = 4 cm
a² = 16 cm

Pp = a²
Pp = 4² = 16 cm²

Pc = Pp + Pb

56 cm² = 16 cm + Pb
56 cm² - 16 cm = Pb
40 cm = Pb

Na pole boczne składają się 4 ściany w kształcie prostokąta, bo podstawą jest czworokąt prawidłowy (w tym wypadku kwadrat)
stąd :

40cm² : 4 = 10 cm²
Pole jednej ściany bocznej wynosi 10 cm²

wys .

Pb = 1/2 ah
10 cm² = 1/2 4*h
10 cm² = 2 * h / :2
5 = h
wysokość wynosi 5 cm