Odpowiedzi

2010-03-14T19:19:16+01:00
Wiek XV

- 1410 Bitwa pod Grunwaldem
- 1414-1418 sobór w Konstancji
- 1419-1436 r Powstanie husyckie w Czechach
- 1432-1437 r. Wojna domowa w Czechach
- 1434 r. Bitwa pod Lipanami
- 1444 bitwa pod Warną
- 1453 zdobycia Konstantynopola
- 1454 wybuch wojny trzydziestoletniej
- 1455 r. Biblia Jana Gutenberga
- 1455-1485 r. Wojna dwóch róż w Anglii
- 1466 pokój toruński, odzyskanie Pomorza Gdańskiego
- 1492 odkrycie Ameryki
- 1493 pierwsze obrady sejmu
- 1496 przywilej piotrowski
- 1498 odkrycie morskiej drogi do Indii


wiek XVI


1515 r Układ dynastyczny Jagiellonów z Habsburgami w Wiedniu
1525 r. Hołd pruski
1537 r. Rokosz lwowski
1558-1582 r. I wojna północna
1569 r.Unia lubelska
1570 r.Ugoda sandomierska
1573 r.Pierwsza wolna elekcja (Henryk Walezy)
1579 r.Założenie Akademii Wileńskiej
1596 r.Unia brzeska
1518-1522 r.Podbój Meksyku przez Ferdynanda Corteza
1519-1522 r.Wyprawa Ferdynanda Magellana
1524-1525 r.Wielka wojna chłopska w Niemczech
1526 r.Bitwa pod Mochaczem
1531-1533 r.Podbój Peru przez Francisco Pizarro i Diego Almagro
1534 r.Wydanie aktu supremacji przez Henryka VIII


Wiek XVII

1604-1619 r.Dymitriady
1605 r.Bitwa pod Kircholmem
1606-1607 r.Rokosz Zebrzydowskiego
1620 r.Biwta pod Cecorą
1621 r.I bitwa pod Chocimiem
1627 r.Bitwa pod Oliwą
1648-1658 r.Powstanie Chmielnickiego
1652 r.Pierwsze "liberum veto"
1655-1660 r.II wojna północna (potop szwedzki)
1656 r.Układ w Radnot
1657 r.Traktaty walawsko-bydgskie
1658 r.Wygnanie arian z Polski
1665-1666 r.Rokosz Lubomirskiego
1673 r.II bitwa pod Chocimiem
1683 r.Bitwa pod Wiedniem (odsiecz wiedeńska)
1686 r.Pokój z Rosją w Moskwie (pokój Grzymułtowskiego)
1699 r.Pokój z Turcją w Karłowicach
6 5 6
2010-03-14T19:21:19+01:00
xv wiek
1444 - bitwa pod Warną. Ginie Władysław III
1445 - Portugalczycy odkrywają Zielony Przylądek
1450 - Jan Gutenberg wynajduje druk
1453 - upadek Konstantynopola
1401 - unia wileńsko-radomska
1402 - Kastylijczycy: Jean de Béthencourt i Gadifer de la Salle odkryli Wyspy Kanaryjskie
1409 - Sobór w Pizie
1410 - bitwa pod Grunwaldem
1414-1418 - Sobór w Konstancji
1450 - Jan Gutenberg wynalazł ruchomą czcionkę (wynalazek druku)
1443 - wojna węgiersko-turecka, wojskami węgierskimi dowodził Hunyadi, podpisanie rozejmu w Szegedynie
XVI wieku
1534 - Powstanie zakonu Jezuitów
1534-1537 - V wojna litewsko-moskiewska)
1537 - wojna kokosza
1571 - Bitwa pod Lepanto
1572 - Noc Św. Bartłomieja
1573 - Konfederacja Warszawska
1574 - ucieczka Henryka Walezego z Polski
1576-1577 Wojna Rzeczypospolitej z Gdańskiem
1577-1582 - IV wojna polsko-rosyjska zakończona traktatem w Jamie Zapolskim
1492 od odkrycia Ameryki przez Kolumba nastaje wiek wielkich odkryć geograficznych i podboju świata przez Europejczyków
1500-1503 - II wojna litewsko-rosyjska
1505 - konstytucja Nihil novi
1506 - Turcy osmańscy opanowali ziemie albańskie
1507-1508 - III wojna litewsko-rosyjska
XVII wieku
1605 – bitwa pod Kircholmem
1606-1609 – rokosz Zebrzydowskiego
1607 – bitwa pod Guzowem
1610 – bitwa pod Kłuszynem
1620 – bitwa pod Cecorą
1621 – bitwa pod Chocimiem
1627 – bitwa pod Oliwą
1648-1654 – powstanie Chmielnickiego
1648 – bitwa pod Żółtymi Wodami
1648 – bitwa pod Korsuniem
1651 – bitwa pod Beresteczkiem
1652 – pierwsze liberum veto
1654-1667 – wojna polsko-rosyjska
1655-1660 – potop szwedzki
1657 – najazd wojsk Jerzego II Rakoczego
1657 – traktaty welawsko-bydgoskie
1660 – pokój w Oliwie
1673 – bitwa pod Chocimiem
1683 – bitwa pod Wiedniem

Trochę sie napisałam... wszystko z mojej ksiazki z historii..
mam nadzieję że będzie dobrze:)

2 1 2