Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:40:30+01:00
MONETA
Pieniądz otworzył przed człowiekiem nowe perspektywy. Ułatwił wymianę towarów i stworzył podstawy wolnej gospodarki. Posługując się nim, dawne ludy, zaczęły budować swoją przyszłość. Stał się przelicznikiem, miarą wartości, środkiem płatniczym, narzędziem oszczędzania.

Moneta była wynalazkiem Greków, ale jej nazwę wymyślili Rzymianie. Nazwa ta pojawiła się w rzymskiej świątyni bogini Junony na szczycie Kapitolu, gdzie później został wzniesiony kościół Santa Maria in Aracoeli. Wieszczka Junona uprzedziła Rzymian o trzęsieniu ziemi i wspierała ich dobrymi radami podczas wojny z Pyrrusem. Niedaleko świątyni tej bogini, Rzymianie wybudowali miejsce, gdzie mieli bić pieniądze - nazwali je monetami, a nazwa ta zachowała się w językach romańskich. Wśród etymologów trwają spory o pochodzenie słowa moneta. Jedni są przekonani, że słowo moneta pochodzi od łacińskiego czasownika monere - oznaczającego uprzedzać, ostrzegać, a inni, że od greckiego monas- oznaczającego jednostkę.

Na polską monetę Włosi powiedzą tak samo: moneta, a Niemcy munze, Anglicy money, zaś Hiszpanie moneda. Słowo moneta odnoszono wyłącznie do pieniędzy bitych, co utrwaliło się do dnia dzisiejszego. Wyjątkiem jest Francja - gdzie wyraz monnaie oznacza drobne, wydawaną resztę, a pisany dużą literą - oznacza mennicę.

Pieniądz na początku swej historii miał związek z magią i religią. Upłynęło wiele czasu, zanim wprowadzono go do obiegu i rozpowszechniono system monetarny. Minęły tysiące lat, zanim znalazł się w powszechnym użyciu. Dziś jest elementem życia codziennego. Sięgamy po niego by kupować, sprzedawać, pożyczać, oddawać, spekulować, podpisywać kontrakty. Posługując się pieniądzem, ludzie zapomnieli o historii jego powstania, ponieważ spowszedniał. Coraz częściej miejsce złotych i srebrnych monet zajmują banknoty, karty kredytowe, przelewy i czeki. Największymi wrogami pieniądza są inflacja i dewaluacja, obniżające jego wartość.

Dziś myślimy i mówimy kategoriami pieniądza, bo na pieniądze umiemy wszystko przeliczyć: wiemy ile warta jest nasza sofa, komórka, sprowadzony samochód i sprzedane akcje. Pieniądz stał się naturalnym i nieodzownym składnikiem naszej codzienności. Jedno jest pewne, nie umiemy wyobrazić sobie świata bez pieniędzy - bo w dzisiejszych czasach byłaby to utopia.
BANKNOT
Banknot (niem.Język niemiecki jest bardzo zróżnicowany regionalnie, i niektóre dialekty - takie jak dialekt używany w "niemieckojęzycznej" części Szwajcarii (schweizerdeutsch albo schwyzerdütsch, po polsku zwany też językiem alemańskim) - są czasem klasyfikowane jako osobne języki. Najbliżej spokrewniony jest z językiem niderlandzkim....
[click for more] Banknote, ang.Język angielski jest językiem urzędowym w Wielkiej Brytanii, jej terytoriach zależnych i w większości jej byłych kolonii i dominiów, m.in. Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, RPA, Australii i Nowej Zelandii. Jest też jednym z sześciu języków oficjalnych ONZ, od XX w. najczęściej używany język w kontaktach międzynarodowych....
[click for more] bank-note – kwit bankowy) to pieniądz papierowy emitowany przez centralny bank emisyjny. Jest to pieniądz symbolizujący określoną wartość niepokrytą w jego wartości materialnej. W przypadku pieniądza metalowego odpowiednikiem banknotu jest bilonBilon jest pieniądzem w postaci monet. Jest takim samym środkiem płatniczym jak banknoty, różni się od nich materiałem, z którego jest zrobiony, kształtem i użytecznością. Jego zaletami w stosunku do banknotów są: większa wytrzymałość i dzięki temu dłuższy czas pozostawania w obiegu, a także możliwość wykorzystania w automatach wrzutowych....
[click for more]. Należy jednak nadmienić iż od niedawna oprócz banknotów z papieru stosuje się również bardzo podobne do nich pieniądze wykonane z tworzyw sztucznych bez udziału celulozy.
CZEK
LINK] [LINK] czek - rodzaj przekazu pieniężnego; pisemne zlecenie wypłacenia okazicielowi (lub określonej osobie) podanej w nim sumy pieniężnej z rachunku wystawcy.
DEPOZYT - nie wiem

WSZYSTKIE WZIĘŁY SIĘ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
3 1 3