1.W czasie wycieczki rowerowej Janek Dostrzegł Pasace się w oddali sarny . Zatrzymal sie aby je poobserwowaĆ. Zwierzęta znajdowały sie na polance w kształcie trapezu prostokatnego o podstawach długosci 24m i 20 m oraz ramionach długosci 20 m. 32m.
a) ile metrów siatki było by potrzebne na ogrodzenie całej polany?
b) Jaka jest powierzchnia polany , na której pasą sie te sarny.odpowiedż podaj w arach .

2. Nieopodal polany dostrzegli prostopadłościenny karmnik o wymiarach 20cm x 30cm x 40 cm wypełniony do ( jednej czwartej [w ułamku . " jedna czwarta" , ułamek zwykły ])
wysokosci ziarnem . Oszacuj objetosĆ ziarna znajdującego się w karmniku. Odpowiedż wyraż w decymetrach sześciennych .

2

Odpowiedzi

2010-03-14T18:42:49+01:00
1. a) potrzeba 96 m siatki
b) (a+b)*h/ 2
( 24 + 20 ) * 20 / 2
44*20 / 2
880/2 = 440 m2
1 ar= 100 m2
czyli 440 m2 = 4,4 ara

1. Objętośc = a*b*c
2dm*3dm*4dm= 24 dm3
wypelniony do jednej czwartej, czyli o,25
24dm3 *0,25= 6dm
W karmiku znajduje sie 6 dm3 ziarna
2010-03-14T18:48:18+01:00
Zad1

a) 24 + 20 + 20 + 32 = 96m
b)((24+20)*20):2
880:2 = 440m² = 4,4 ary

Zad2

V karmnika = 2dm*3dm*4dm = 24 dm³
24dm³ : 4 = 6dm³

Odp. w karmniku jest 6dm³ ziarna ;)