Zad2
oblicz:
a) Jakie ciśnienie wywiera na podłoże kilkogramowy odważnik o powierzchni podstawy 20 cm²
b) Jaka siła,działając na powierzchnie 2m², wywołuje ciśnienie 500 Pa?
c) Jaka masę ma kamień , który przylega do podłoża powierzchnią 10 cm² i wywiera na nia ciśnienie 1kPa?

zad3
wyjaśnij za pomocą ciśnienia:
a) dlaczego duże ciężarówki mają wiele kół?
b)dlaczego czołgi maja gąsienice?
c)czy lokomotywa mogłaby jeździć po ziemi?
d) dlaczego ostrzy się noże?


zad4
Łoś ma masę 600 kg, a dzik 200 kg.Slady łosia (wszystkie czterech nóg łącznie ) mają powierzchnię 700 cm², a ślady dzika 100 cm².Które ze zwierząt:
a) naciska na podłoże większą siłą?
b) wywiera większe ciśnienie na podłoże?
c) co jest lepiej przystosowane do życia na terenach podmokłych

z obliczeniami:P

1

Odpowiedzi

2010-03-14T18:49:14+01:00
P= P/s
P=10n/kg*1kg=10N
s-20cm^ =0,02m^
10/0.02=500 Pa


P=p*s
p=500
s=2m^
500pa/2m^= 250N

zad.2
aby na każde koło było wywierane mniejsze ciśnienie
aby przylegać do powierzchni większą powierzchnią i jednoczęsnie zmniejszac ciśnienie wywierane na podłoże
nie
d) aby nóz wywierał większe ciśnienie na krojoną rzecz
1 5 1