Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:09:44+01:00
Gospodarcze skutki bezrobocia;
-postęp technologiczny-ludzi zastępują maszyny.
-kryzysy gospodarcze- zmniejszenie zapotrzebowania rynku na różne produkty, a co za tym idzie mniejsze zyski państwa.
-nieodpowiednie wykształcenie- fachowcy z różnych branż nie pracują w swoim zawodzie.
- eksplozja demograficzna- szybki przyrost ludności.
Ekonomiczne skutki bezrobocia;
Bezrobotni nie dostarczają takich dochodów do budżetu państwa, jak pracujący. Zasiłki dla niepracujących i koszty realizacji programów, które mają zapobieć bezrobociu obciąża wydatki budżetu, a co za tym idzie nie ma pieniędzy na otwieranie nowych firm , w których zatrudniłoby się bezrobotnych.
Bezrobocie ukryte - jest wtedy, kiedy duża liczba osób bezrobotnych nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy.