1. Miedzianą kulkę o objętości 100 cm ³ zawieszono w wodzie . Wiedząc, że gęstość wody wynosi około 1000 kg/m³, gęstość miedzi około 9000 kg/m³, a wartość współczynnika g wynosi w przybliżeniu 10 m/s² , odpowiedz jaką wartość ma siła wyporu działająca na kulkę . ?

2. Metalowy prostopadłościan o objętości 30 cm³ zawieszono na siłomierzu, który wskazał 3 N . Jakie będą wskazania siłomierza po całkowitym zanurzeniu prostopadłościanu w wodzie ( gęstość wody wynosi 1000 kg/m³ , wartość współczynnika g w przybliżeniu wynosi 10 N/kg ) ?

PROSZE O OBLICZENIA !! DZIĘKI ;p

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-25T14:29:56+01:00
1.1000kg/m³=1kg/dm³
100cm³=0,1dm³

F=ρcieczy*g*Vzan

F=1kg/dm³*0,1dm³*10m/s=1kg*m/s=1N
ODp.Siła wyporu ma wartość 1N
2.
1000kg/m³=1kg/dm³
V=30cm³=0,03dm³
F=3N

F=ρVg
F=1kg/dm³*0,03dm³*10m/s=0,3N

3N-0,3N=2,7N

Odp.Siłomierz wskaże 2,7N
4 4 4