Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:54:14+01:00
⅓(x+2) - ¼(x+4) > (x+1)÷12
⅓x + ⅔ - ¼x - 1 > ¹/₁₂x +¹/₁₂
⁴/₁₂x - ³/₁₂x - ⅓ > ¹/₁₂x +¹/₁₂
¹/₁₂x - ⁴/₁₂ > ¹/₁₂x +¹/₁₂
- ⁴/₁₂ > ¹/₁₂
nierówność ta jest fałszywa.
2010-03-14T19:06:10+01:00
⅓(x+2) - ¼(x+4) > (x+1)÷12
x/3 + 2/3 - x/4 - 1 >(x + 1)/12
4x + 8 - 3x - 12 > x + 1
x- x > 1 + 12 - 8
0 > 5 sprzeczne
z prawej strony nierówności nie wiem czy jest podzielić przez 12 czy - 12
Wersja z - 12
⅓(x+2) - ¼(x+4) > (x+1)-12
x/3 + 2/3 - x/4 - 1 > x + 1 - 12
4x + 8 - 3x - 12 > x - 11
4x - 3x - x > - 11 - 8 + 12
0 > - 7