1.
Ile gramów siarki potrzeba do otrzymania 100g Al2S z glinu i siarki.

2.
Podczas rozkład 30g tlenku rtęci (II) powstało 27.8g rtęci oraz tlenu. Oblicz masę i objętość powstałego tlenu.
3.
Oblicz ile gramów FeS powstanie jeżeli użyje się 7g żelaza i 7g siarki. Jaka ilość siarki nie wezmie udziału w reakcji.

P.S
Proszę pilnie zrobić, mam to zadanie na jutro.

1

Odpowiedzi

2012-07-30T12:48:05+02:00

zad.1

mAl₂S₃=2*27g+3*32g=150g

 

3S+2Al-->Al₂S₃

3*32g------150g

xg----------100g

 

xg=96g*100g/150g

xg=64g

 

 

zad.2

gęstość tlenu: d=1,43g/dm³

 

Z prawa zachowania masy:

30g=27,8g+xg

xg=2,2g

 

m=2,2g

d=1,43g/dm³

V=?

 

d=m/V      /*V

m=d*V      /:d

V=m/d

 

V=2,2g / 1,43g/dm³

V=1,54dm³

 

 

zad.3

mFe=56g

mS=32g

mFeS=56g+32g=88g

 

Fe+S-->FeS

 

56g Fe ---------- 32g S

7g Fe ------------- xg S

 

xg=7g*32g/56g

xg=4g

 

Czyli potrzeba tylko 4g siarki do przeprowadzenia reakcji. 

7g-4g=3g siarki nie weźmie udziału w reakcji

 

56g Fe ------------- 88g FeS

7g Fe ---------------- xg FeS

 

xg=7g*88g/56g

xg=11g FeS powstanie