Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:59:21+01:00
Dane:
woda zimniejsza
m₁ = 0,5 kg
T₁ = 20⁰C
woda cieplejsza
m₂ = 1 kg
T₂ = 60⁰C
T = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T -T₁
Q₁ = m₁ × Cw × ( T -T₁)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T₂ -T
Q₂ = m₂ × Cw × ( T₂ -T )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T -T₁) = m₂ × Cw × ( T₂ -T )
m₁ × ( T -T₁) = m₂ × ( T₂ -T )
m₁T - m₁T₁ = m₂T₂ - m₂T
m₂T + m₁T = m₁T₁ + m₂T₂
T(m₂ + m₁)= m₁T₁ + m₂T₂
T = m₁T₁ + m₂T₂ / m₂ + m₁ = 46,6 ⁰C
1 5 1