Jurij Gagarin, pierwszy kosmonauta, podczas swojego lotu wykonał jedno okrążenie po kołowej orbicie na wysokości 180km nad powierzchnią ziemi . Średnica ziemi jest równa 12740 km. Jaką drogę pokonał Gagarin , okrążając ziemię? Odpowiedź podaj w notacji wykładniczej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:58:32+01:00
2r-12740
r-6370
r1-6370+180=6550

L1=2πr1
L1=2×3,14×6550=41134[km]=4,1134×10³
1 1 1