Odpowiedzi

2009-04-19T22:43:11+02:00
Program obliczanie_obwodu_prostokata
uses crt;
var a,b: real;
begin
clrscr;
writeln('Obliczanie pola prostokata');
write('Podaj dlugosc boku a=');
readln(a);
write('Podaj dlugosc boku b=');
readln(b);
write('Obwod prostokata wynosi = ', 2*a+2*b);
readln;
end.


to jest program ktory prosi o wprowadzenie danych i oblicza obwod prostokata. Liczby podaje sie dopiero po uruchomienui tego programu w pascalu i wtedy tylko on mowi poda dlugosc boku, podajesz liczbe i pascal ci podaje wynik.