Odpowiedzi

2010-03-14T18:58:44+01:00
-Zakładał wsie, których celem było zaspokojenie potrzeb grodów obronnych i samego władcy.
-Podjął zdecydowaną ekspansję na sąsiednie kraje słowiańskie – Czechy i Łużyce.
-W początkowym okresie rządów doprowadził Bolesław do ułożenia stosunków z cesarzem niemieckim Ottonem III
-Cesarz zgodził się na koronację Chrobrego. I mimo że stosunki polsko-niemieckie po szybkiej (1002) śmierci cesarza ulegną radykalnemu pogorszeniu, osiągnięcia zjazdu w Gnieźnie będą liczyć się jako krok w kierunku umocnienia pozycji Polski w Kościele i w Europie.
-mierając Chrobry zostawił państwo powiększone terytorialnie, zorganizowane pod względem sprawowania władzy i niezależne od głównego sąsiada tj. cesarstwa niemieckiego.
2010-03-14T19:04:24+01:00
- kontynuował dzieło umacniania państwa
- doprowadził do ułożenia stosunków z cesarzem niemieckim Ottonem III
- w 1003r. zajął Czechy
- Polska zdobyła Łużyce i Milsko, prowincje na zachodnim brzegu Odry
- zajął Grody Czerwińskie
- niezależność Polski
- zjednoczenie Polski