2.omow na czym polega symbioza i komensalizm .wsaz roznice i podobienstwa miedzy tymi populacjami interakcjami

3.wyjasnij na czym polega zjawisko sukcesji ekologicznejj. Podaj po jednym przykladzie sukcesji pierwotnej i wtornej.

4.wyjasni roznice pomiedzy łancuchem troficznym a siecia troficzna. Odpowiedz uzasadnioj poprzyj odpowiednij przykladem łancucha i sieci tfoficznej

5.omow na czym poelgaja

a)drapieznictwo

b)posozytnoctwo

c)konkurencja

Odpowiedz poprzyj dwoma przykladami kazdego wymienionego typu interakcji miedzy populacjami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:41:07+01:00
2.omów na czym polega symbioza i komensalizm .wskaz roznicę i podobienstwa miedzy tymi populacjami interakcjami.

symbioza- polega na wzajemnych korzyściach populacji a i populacji b ze wspólnego działania.
komensalizm-populacja A odnosi korzyści z istnienia pop.B, dla tej drugiej istnienie pop.A jest obojętne.

różnice-komensalizm: populacja B jest obojętna na funkcjonowanie pop.A , w symbiozie obie pop.odnoszą korzyści.
podobieństwa-żadna z populacji nie traci na tych stosunkach.

3.wyjasnij na czym polega zjawisko sukcesji ekologicznejj. Podaj po jednym przykladzie sukcesji pierwotnej i wtornej.

sukcesja ekologiczna-są to zmiany prowadzące do przekształcania się stopniowo ekosystemów.

sukcesja pierwotna-zarastanie roślinnością zbocza klifowego.
sukcesja wtórna-zarastanie roślinnością obszarów okresowo zalewanych.

4.wyjasni roznice pomiedzy łancuchem troficznym a siecia troficzna. Odpowiedz uzasadnioj poprzyj odpowiednij przykladem łancucha i sieci troficznej

łańcuch troficzny: to np: roślina zielna->żaba->lis
producenci->konsumenci I rzędu->konsumenci II rzędu

sieć troficzna: rozpoczyna się np: od roślin zielnych poprzez mysz, którą mogą zjeść np: lis,żmija,sowa.
różnice:określenie kolejności w łańcuchach troficznych, brak kolejności w sieciach troficznych.


5.omow na czym poelgaja

a)drapieznictwo-polga na tym,że przedstawiciel jednego gatunku odżywia się osobnikiem drugiego gatunku.
lis-sarna, lew-antylopa

b)posozytnoctwo-relacja:pasożyt-gospodarz,panuje równowaga, pasożyt nie wpływa na ograniczenie populacji swojego nosiciela,ponieważ wtedy było by zagrożone jego prrzetrwanie.
mucha-osa
c)konkurencja-prowadzi do osłabienia obydwu populacji,pojawia się gdy obie populacje konkurują np: o ten sam atrybut środowiskowy np: pokarm, miejsce.
szczur wędrowny-szczur śniady , kormoran czarny-kormoran czubaty.

4 4 4