Przetłumacz zdania i trzeba wybrać jeden z czterech czasów który do nich pasuje present simple ,past simple ,present perfect ,future simple
1. Na całym świecie mówi się po angielsku.
2. Ukradziono mi zegarek tydzień temu.
3. Ten list został właśnie napisany.
4. W następnym miesiącu zostanie wybudowana nowa szkoła.
5. Ten teatr został otwarty w zeszłym mioesiącu.
6. Ryż jada się głównie na Wschodzie.
7.Powieść Heleny będzie ukończona przez jej męża.
8. Dlaczego listy nie zostały jeszcze przepisane na maszynie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T18:56:33+01:00
1. On whole world tells in English.
I 2. was Stoated watch week this.
3. This letter became written just.
New school 4. In next month be becomes built.
5. This theatre became open in last mioesiącu.
6. Rice eats in the east mainly.
7. to Lead Helena it will be finished by her husband.
8. Why letters did not become rewritten on machine yet.
1 5 1