Na półce stoją dwa ostrosłupy o jednakowych, kwadratowych podstawach.Obwód każdej podstawy jest równy 36cm. Wysokość jednego z ostrosłupów jest 3 razy większa od wysokości drugiego ostrosłupa, a suma objętości obu brył jest równa 540 cm³. Oblicz wysokość każdego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

2010-03-14T21:59:32+01:00
Zdanie obliczamy za pomoca rownania
V=V1+V2
540=(36*3x) :3+(36*x):3 skracamy 3 z 3 i 3 z 36
540=36x + 12x
540=48x /:48
x=11,25 krotsza wysokosc
11,25 *3=33.75 dłuższa wysokosc