Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:39:22+01:00
29
g(x)=-2/x
punkty:(1,-2)(-1,2)(1/2,-4)(4,-1/2)(-2,1)(2,-1)(-1/2,4)(-4,1/2) itd
dla ujemnych tak samo
teraz każdy z punktów przesuwasz o 1 jedn. w lewo i 3 jedn. w dół
wzór:
f(x)=-3-2/(x+1)
asymptoty masz x=-1, y=-3

30
AB=√1²+7√50
BC=√3²+1²=√10
AC=√2²+(-6)²=√40
BC²+AC²=AB²
jest prostokątny z tw. odwrotnego do tw. Pitagorasa

31
Pszare=Pkwadratu-Pbiałe
P kwadratu=12²=144
Pbiałe=2*(1/4*π*12²-1/2*12²)=2*(1/4*π*144-1/2*144)=2*(36*π-72)=72(π-2)

Pszare=144-72(π-2)=144-72π+144=288-72π=72(4-π)

32
a1=-2010
r=3
an=a1+(n-1)*r
2010=-2010+(n-1)*3
4020=(n-1)*3 /:3
n-1=1340
n=1341

an=a1+(n-1)*r
2025=-2010+(n-1)*3
4035=(n-1)*3 /:3
n-1=1345
n=1346

mamy więc 6 wyrazów od 1341 do 1346

33
W(x)=2x
H(x)=2x³-4x²+x-5
G(x)=x²+bx+c
W(x)*G(x)=H(x)
b,c=?

2x(x²+bx+c)-(2x³-4x²+x-5)=stała
2x³+2bx²+2xc-2x³+4x²-x+5=stała
2bx²=-4x²→2b=-4→b=-2
2xc=x→2c=1→c=1/2
dla b=-2, c=1/2

34
l:3x-2y+4=0→y=3/2x+2
k:-3x+2y-8=0→y=3/2x+4

d=IC1-C2I/√A²+B²

d=I4-(-8)2I/√9+4
d=12/√13
d=12√13/13