Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:55:52+01:00
Przyczyny:
Głowną przyczyną wojny Francusko - Pruskiej była próba osadzenia przez Bismarcka na tronie Hiszpanii księcia pruskiego.Drugą z przyczyn jest tocząca się rywalizacja Francji i Prus o dominację w Europie.
Skutki:
Dla Francji: zniszczenia wojenne
Dla Prusów : integracja gospodarcza, zajęcie bogatej w złoża Lotaryngii.

Wojna Krymska :

Przyczyny:
Car Mikołaj I liczył na wdzięczność Austrii za pomoc w powstaniu węgierskim(1848-1849)
- oczekiwał życzliwej neutralności Habsburgów,
gdy rozpocznie wojnę z Turcją.
Skutki :
-Rosja poniosła klęskę
-Aleksander II zgodził się na warunki pokoju
Podpisanego w 1856r
-Obie strony poniosły straty
14 3 14