Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-14T19:02:56+01:00
Potrzebne zwroty:
Zaczynając wypowiedź:

- Nawiązując do tematu . . .

- Moja odpowiedź na pytanie zawarte w temacie jest następująca: . . .

- Temat zakłada, że . . .

- Temat sugeruje wiele możliwości, jednak . . .

- Odpowiedź nie wydaje się być prosta, dlatego stawiam hipotezę . . .

Łącząc poszczególne części w całość:

- Kolejną sprawą, którą chcę poruszyć . . .

- Nie wolno też pominąć . . .

- Trzeba także pamiętać o . . .

- Warto również zauważyć, że . . .

- Należy zaznaczyć, iż . . .

- Pragnę też zwrócić uwagę na . . .

- Nie przemawia do mnie argument, że . . .

- A oto inne spojrzenie na . . .

- Należy też rozważyć racje przeciwne . . .

- Przeciwnicy wysuwają swoje kontrargumenty . . .

Sygnalizując własne zdanie:

- Myślę, że . . .

- Uważam, iż . . .

- Według mnie . . .

- Śmiem twierdzić . . .

- Moim zdaniem . . .

- Niestety, nie podzielam opinii, że . . .

- Wbrew temu co mówią inni, potępiam takie stanowisko, gdyż . . .

Kończąc wypracowanie:

- Czy można nie wierzyć w słuszność twierdzenia: „ . . . ”? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw.

- Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie.

- Na zakończenie wrócę jeszcze raz do tezy: „ . . . . . . . . . . . . . . . . . .”.

- Podzielam ten pogląd i sądzę, że wart jest szerokiej popularyzacji.

- Na zakończenie, wracając do pytania postawionego w temacie, udzielam jednoznacznej odpowiedzi: „tak”.
21 3 21
2010-03-14T19:06:31+01:00
Schemat rozprawki
I teza(wstęp)
II a) argumęt1
b) argumęt2
c) argumęt3
III podsumowanie_potwierdzenie tezy

32 1 32