1Dobierz współczynniki w równaniach reakcji oraz określ ich typ:
a) Ag2O ----------> Ag + O2
b) Al2O3 --------> Al + H2O
c) Li + O2 --------> Li2O
d) I2O5 ---------> I2 + O2
2 Zapisz za pomocą symboli i wzorów chemicznych równania następujących rakcji, dobierz współczynniki stechiometryczne oraz określ typ reakcji chemicznej:
a)tlenek glinu + wodór -------> tlenek wodoru + glin
b)węgiel + tlenek miedzi (I) -------> miedź + tlenek węgla (IV)
c)jod + tlen -------> tlenek jodu (V)
d)tlenek chromu (VI) + węgiel --------> chrom + tlenek węgla (IV)
e)tlen + chlor ---------> tlenek chloru (VII)

2

Odpowiedzi

2012-08-16T21:33:56+02:00

2Ag₂O --> 4Ag + O₂ --> reakcja analizy

2Al₂O₃ --. 4Al + 3O₂ -- reakcja analizy

4Li + O₂ --> 2Li₂O --> reakcja syntezy

2I₂O₅ --> 2I₂ + 5O₂ --> reakcja analizy

 

2

 

Al₂O₃ + 3H₂ --> 2Al + 3H₂O --> reakcja wymiany

C + 2Cu₂O --> 4Cu + CO₂ --> rwakcja wymiany

2I₂ + 5O₂ --> 2I₂O₅ --> reakcja syntezy

2CrO₃ + 3C --> 2Cr + 3CO₂ --> reakcja wymiany

7O₂ + 2Cl₂ --> 2Cl₂O₇ --> reakcja syntezy

 

 

Pozdrawiam Marco12 :)

2012-08-16T22:45:29+02:00

Zadanie 1. Dobierz współczynniki w równaniach reakcji oraz określ ich typ:

 

a) 2Ag₂O ⇒ 4Ag + O₂

typ: reakcja analizy


b) 2Al₂O₃ ⇒ 4Al + 3O₂

typ: reakcja analizy


c) 4Li + O₂ ⇒ 2Li₂O

typ: reakcja syntezy


d) 2I₂O₅ ⇒ 2I₂ + 5O₂

typ: reakcja syntezy

 

 

Zadanie 2. Zapisz za pomocą symboli i wzorów chemicznych równania następujących rakcji, dobierz współczynniki stechiometryczne oraz określ typ reakcji chemicznej:


a)tlenek glinu + wodór ⇒> tlenek wodoru + glin

Al₂O₃ + 3H₂ ⇒ 3H₂O + 2Al

typ: reakcja wymiany pojedycznej


b)węgiel + tlenek miedzi (I) ⇒ miedź + tlenek węgla (IV)

C + 2Cu₂O ⇒ 4Cu + CO₂

typ: reakcja wymiany pojedynczej


c)jod + tlen ⇒ tlenek jodu (V)

2I₂ + 5O₂ ⇒ 2I₂O₅

typ: reakcja syntezy


d)tlenek chromu (VI) + węgiel ⇒ chrom + tlenek węgla (IV)

2CrO₃ + 3C ⇒ 2Cr + 3CO₂

typ: reakcja wymiany pojedynczej


e)tlen + chlor ⇒ tlenek chloru (VII)

7O₂ + 2Cl₂ ⇒ 2Cl₂O₇

typ: reakcja syntezy

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)