Wybierz jeden z podanych niżej cytatów i potraktuj go jako wyraz własnej opinii. Uzasadnij swój wybór

Cytaty o komiksach :

1. ,,Zeszyt czy tomik obrazkowych historyjek służy właściwie na czas pierwszego czytania-oglądania. Później wrzuca się go do kosza. Proces konsumpcji skrócony jest tu maksymalnie. Bezpośrednia naoczność sytuacji każę skupić uwagę bez żadnego większego wysiłku umysłowego. W kręgu literatury jest to niewątpliwie rozrywka najłatwiejsza i najtańsza.``


2. ,, Niewątpliwie stanowią komiksy w skali masowej spłycenie gustów, popularyzację szmiry zarówno literackiej jak i plastycznej.``


3. ,,Komiksy są częścią współczesnej rzeczywistości kulturowej. Wewnątrz tego gatunku przebiega walka szmiry z dobrym poziomem artystycznym, grafomanii i talentów literackich [...] . Jak każdą więc gałąź literatury, mają komiksy swoje nędze, ale też swoje blaski, zaś jako novum kulturowe posiadają swoich gorących zwolenników i zagorzałych przeciwników. ``


Proszę bez błędów logicznych i tak na jedną stronę zeszytową. :)

1

Odpowiedzi

2010-03-14T19:13:59+01:00
Wybieram cytat pierwszy, ponieważ jest to rozrywka umysłu.
Moim zdaniem w pierwszym cytacie został najlepiej wyrażony gatunek tej pięknej literatury. Umysł nie musi zapamiętywać poszczególnych ważnych momentów powieści, książki każdego rodzaju, gdyż ułatwiają to obrazki przedstawione właśnie tam.
W pierwszym cytacie zostały wyrażone najlepsze moim zdaniem epitety, które określają zawartość komiksu. Jest tam opisane mniej więcej wszystko co można wiedzieć o komiksie.