Wykonaj wykresy podanych zdań i określ rodzaj podmiotu w każdym z nich.
-urodziłem się w 1632 roku w Anglii
-ojciec mój był kupcem
-pragnienie to silniejsze było niż przestrogi życzliwych przyjaciół, niż wola i nakazy ojca. niż prośby i nalegania matki
-morze wyrzucało go na bezludną wyspę
- pewnego dnia postanowił uszyć czapkę
-robinsonowi coraz bardziej podobało się życie na wyspie.

POMÓŻCIE!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T19:16:37+01:00
Urodziłem się w 1632 roku w Anglii

urodziłem-czasownik podmiot nieokreslony- urodziłem się (kto --- ja)
się- zaimek
w- spójnik
1632- liczebnik
roku- rzeczownik
w- spójnik
Anglii- Rzeczownik

-ojciec mój był kupcem
ojciec-rzeczownik podmiot- ojciec
mój- zaimek
był- czasownik
kupcem- rzeczownik

-pragnienie to silniejsze było niż przestrogi życzliwych przyjaciół, niż wola i nakazy

pragnienie- rzeczownik podmiot- pragnienie
to- rzeczownik
silniejsze- przymiotnik
było- czasownik
niż- rzeczownik
przestrogi- rzeczownik
życzliwych- przymiotnik
przyjaciół- rzeczownik
niż- rzeczownik
wola- rzeczownik
i- spójnik
nakazy- rzeczownik

-morze wyrzucało go na bezludną wyspę
morze- rzeczownik podmiot- morze
wyrzucało- czasownik
go- zaimek
na- rzeczownik
bezludną- przymiotnik
wyspe- rzeczownik

pewnego dnia postanowił uszyć czapkę
pewnego- przymiotnik
dnia- rzeczownik podmiot względny- (kto?)- on
postanowił- czasownik
uszyć- czasownik
czapkę- rzeczownik

-robinsonowi coraz bardziej podobało się życie na wyspie.
robinsonowi- rzeczownik
coraz- przysłówek
bardziej- przymiotnik podmiot- robinson
podobało- czasownik
sie- zaimek
życie- rzeczownik
na- rzeczownik
wyspie- rzeczownik

30 2 30