Odpowiedzi

  • shut
  • Rozwiązujący
2010-03-14T19:13:24+01:00
I every day wake up at 7 o'clock. I eat my breakfast at 20 past 7.
Then I wash my body. I usually go to school at 10 to 8.

My family is so cool. My mom name's Lucyna. She is 45. She is tall.
My dad name is Bartłomiej. He is 46. he is so tall about 1,95 m,

Może być tyle?
1 3 1
2010-03-14T19:17:31+01:00
1. Rano gdy wstaje razem z rodzicami jemy śniadanie.
2. Potem szykuje sie do szkoly.
3. Przed szkolą ide po kolege i idziemy razem do szkoly.
4. Po szkole ide prosto do domu.
5 .Gdy odrobie lekcje razem z rodzicami i siostra wybieramy sie do kina.
6. Gdy juz przyjdziemy do domu jem kolecje.
7. Po kolacj ide sie umyć i szykuje sie do szkoly.
8. Rano znów sie szykuje do szkoly.


Po angielku;

1. In the morning when rising along with their parents eat breakfast.
2. Then he prepares for school.
3. Before the train ide after colleague and go to school together.
4. Ide after school, straight home.
5. When odrobie lessons with his parents and sister, I am going to the cinema.
6. When you come home already eat kolecje.
7. After dinner I'm going to wash and getting ready for school.
8. Again in the morning getting ready for school.
2 4 2
2010-03-14T19:21:07+01:00
At 6 o'clock I get up.
At 7 o'clock I eat breakfast.
At 7.30 I go to school.
At 1 a.m. I eat diner.
At 3 a.m. I do my homework
At 4 a.m. I watch TV.
At 7 a.m. I read a book.
At 10 o'clock I go to bed.

I've got one brother and one sister. My brother's name is Kamil, and he is 15. My sister's name is Anna, and she is 14. We always play football. We love this sport. My mother's name is Elżbieta she is a shop assistant. My father's name is Michał and he is a teacher. I love my family! We always go to the cinema on Monday.