Zad. 15. Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a) 4x- 3y = -1
5x + 2y = 4,5
(odpowiedz. x- 1/2, y - 1)
b) 3x + 2y = 23
4x + 3y = -9
(odpowiedź. x= 87, y = -119)
c) 5x - 7y = 3
2x - 3y = 7
(odpowiedz. x=-40, y = -29)
d) 4x - 5y = 5
6x - 7y = 9
(odpowiedz. x=5, y=3)
e) 2x + 3y + 18 = 0
3x + 5y + 29 = 0
(odpowiedz. x= -3, y= -4)
f) 3x + 2y = 6,3
2x + 5y = 8,6
(odpowiedz. x= 1,3 , y= 1,2)

1

Odpowiedzi

2010-03-14T19:50:53+01:00
A) 4x-3y=-1/*2 do I-go
5x=2y=4,5/*3 4x-3y=-1
8x-6y=-2 4*0.5-3y=-1
15x+6y=13.5 2-3y=-1
23x=11.5//23 -3y=-2-1
x=0.5 -3y=-3/(-3)
y=1

B) 3x+2y=23/*3 do I-go
4x+3y=-9/*(-2) 3x+2y=23
9x+6y=69\-8x-6y=18 3*87+2y=23
x=87 261+2y=23
2y=-261+23
2y=238//2
y=-119

C) 5x-7y=3/*(-2) do I-go
2x-3y=7/*5 5x-7y=3
-10x+14y=-6 5x-7*(-29)=3
10x-15y=35 5x+203=3
-y=29/*(-1) 5x=-203+3
y=-29 5x=-200//5
x=-40

D) 4x-5y=5/*(-3) do I-go
6x-7y=9/*2 4x-5y=5
-12x+15y=-15 4x-5*3=5
12x-14y=18 4x-15=5
y=3 4x=15+5
4x=20//4
x=5

E) 2x+3y+18=o/*(-3) do I-go
3x+5y+29=0/*2 2x+3y+18=0
-6x-9y-54=0 2x+3*(-4)+18=0
6x+10y+58=0 2x-12+18=0
y+4=0 2x=-18+12+0
y=-4 2x=-6//2
x=-3

F) 3x+2y=6.3/*(-2) do I-go
2x+5y=8.6/*3 3x+2y=6.3
-6x-4y=-12.6 3x+2*0.5=6.3
6x+15y=25.8 3x+1=6.3
11y=13.2//11 3x=6.3-1
y=0.5 3x=5.3//3
x=1.7
1 1 1