1. a) Oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
x = 3 x = 0,25 x = -3 x = - 0,5
b) Jaka jest wartość wyrażenia 3x² + 2x - 1 dla:
x = 2 x = -2 x = 10 x = 1,5

2. Dla x = 2 oblicz wartość poniższych wyrażeń:
a) 1410x( x - 2)
b) 2x(x - 1) + 2
c) 5x² - 2x
d) 18x + 20(1 - x)
e) 3x - x² -(2 - 3x)
f) 12(x + 0,4) - 0,4x

Jak umiecie to zróbcie ;D

Z góry dzięki ;* :*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-25T14:42:19+01:00
1. a) Oblicz wartość wyrażenia 2x + 5 dla:
x = 3
2*3+5=6+5=11

x = 0,25
2*0,25+5 = 0,5+5=5,5

x = -3
2*(-3)+5=-6+5=-1

x = - 0,5
2*(-0,5)+5 = -1+5=4


b) Jaka jest wartość wyrażenia 3x² + 2x - 1 dla:
x = 2
3*4+2*2-1=12+4-1=15

x = -2
3*4+2*(-2)-1=12-4-1=7

x = 10
3*100+2*10-1=300+20-1=319

x = 1,5
3*2,25+2*1,5-1=6,75+3-1=8,75

2. Dla x = 2 oblicz wartość poniższych wyrażeń:
a) 1410x( x - 2)
1410*2*(2-2) = 2820*0=0

b) 2x(x - 1) + 2
2*2*(2-1)+2 = 4*1+2=42=6

c) 5x² - 2x
5*4-2*2=20-4=16

d) 18x + 20(1 - x)
18*2+20(1-2) = 36+20*(-1)=36-20=16

e) 3x - x² -(2 - 3x)
3*2-4-(2-6) = 6-4+4=6

f) 12(x + 0,4) - 0,4x
12(2+0,4)-0,4*2=12*2,4-0,8 = 28,8-0,8=28
6 4 6
2009-10-25T14:48:56+01:00
1. a) * 2x + 5= 2 * 3 + 5= 6 + 5= 11
* 2x + 5= 2 * 0,25 + 5= 0,5 + 5= 5,5
* 2x + 5= 2 * (-3) + 5= -6 + 5= -1
* 2x + 5= 2 * (-0,5) + 5= -1 + 5= 4
b) * 3x² + 2x - 1= 3*4 + 2*2 - 1= 12 + 4 - 1= 15
* 3x² + 2x - 1= -12 - 4 - 1= -16
* 3x² + 2x - 1= 300 + 200 -1= 499
2. a) 1410x( x - 2)= 2820
b) 2x(x - 1) + 2= 4 +2= 6
c) 5x² - 2x= 5* 4 - 4= 20- 4= 16
d) 18x + 20(1 - x)= 36- 20= 16
e) 3x - x² -(2 - 3x)= 6 - 4 - 2 + 6= 6
f) 12(x + 0,4) - 0,4x=
4 2 4