Przeczytaj podane zdania. W prawdziwe miejesca wpisz literę literę P, a w fałszywe F.!

1. rozszerzalność temperaturową to zjawisko zmiany obojętości ciała pod wpływem temperatury. ( P. czy F.)
2.Wszystkie substancje chemiczne mają taką samą temperaturę topnienia
( p czy f.)
3.miarą ilości substancji jest masa. ( p czy f)
4. ciężarem nazywa się siłę przyciągania ciała przez Ziemię
5. izolatory bardzo dobrze przewodzą prąd elektr.
6. protony to najmniejsze cząstki budujące atom, krążące wokół jądra
7.ciała posiadające ładunki elektryczne o przeciwnych znakach przyciągają sie
8. pole magnetyczne to przestrzeń, w której działają siły elektryczne

Plis o pomOc >! < Dam maX. za naj. odp.!!

2

Odpowiedzi

2010-03-14T19:12:03+01:00
2010-03-14T19:30:24+01:00
1.P,2.F,3.P,4.P,5.F,6.F,7.F,8.P myśle że pomogłem
14 4 14