1. Obwód rombu jest równy 116cm, a różnica długości jego przekątnych równa się 2cm. Oblicz długości przekątnych rombu.

2.Podaj wymiary prostokąta, którego boki różnią się o 6,a przekątna ma długość 30.

Obliczenia do obu zadań muszą być z delty (b^2-4ac)

1

Odpowiedzi

2009-10-25T15:33:21+01:00
1. 116cm-2cm =114cm
114cm:2= 57cm
57cm + 2cm =59 cm

2. 24cm, 24,cm,30cm,30cm