Zad. 1
Do menzurki nalano wody. Poziom wody wskazywał 20cm sześciennych . Następnie zanurzono w niej metalową kulkę i poziom wody podniósł się do 25cm sześciennych. Masa kulki wynosi 39g. Oblicz gęstość metalu z którego ją wykonano.
Zad.2
Drewniany klocek ma wymiary : a=2cm, b=5cm, c=10cm.
Klocek jest prostopadłościanem . Jego masa wynosi 60g. Oblicz gęstość drewna.
Zad.3
Jaką masę mają następujące ciecze :
a)0,5 l oleju o gęstości d=0,92g/cm3
b)10l benzyny o gęstości d=0,7g/cm3

Proszę o szybkie rozwiązanie tych zadań , mam to na jutro , będę miała z tych zadań kartkówkę . Proszę :) DAM NAJ :)

2

Odpowiedzi

2010-03-14T20:26:07+01:00
Zad 1. V kulki=25cm3-20cm3=5cm3
m=39g

d=m/v
d=39g\5cm3=7,8g/cm3

ZAd 2.
V klocka=2*5*10=100 cm3
m=60g
d=m/v
d=60/100=0,6 gm/cm3

Zad 3
a) d=0,92g/cm3
V=0,5 l=0,5 dm3=500cm3

m=d*v
m=500*0,92
m=460g

b)V=10l=10dm3=10000cm3
d=0,7g/cm3

m=d*v
m=10000*0,7
m=7000 g
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-14T21:26:47+01:00
Zad2
a=2cm, b=5cm, c=10cm.
2cm*5cm*10cm=100cm3
V=100cm3
m=60g
d-gęstość=?
d=m/V
d=60g/100cm³= 0,6g/cm³

zad3.
a)V=0,5l=0,5dm³=500cm³
d=0,92g/cm³
m=d*V
m=0,92g/cm³*500cm³=460g

b)V=10l=10dm³=10 000cm³
d=0,7g/cm³
m=d*V
m=0,7g/cm³*10 000 cm³= 7000 g= 7kg

zad1.
V=5cm³
m=39g
d=m/V
d=39g/5cm³=7,8g/cm³
Odp:Gęstość kulki wynosi 7,8g/cm³

Mam nadziej, że pomogłam
Pozdrawiam !!!!
1 5 1