Odpowiedzi

2010-03-14T19:16:48+01:00
Jezus byl postacia autentyczna poniewaz to on nas stworzyl i jest zbawicielem
2010-03-14T19:18:37+01:00
Ózef Flawiusz, żydowski historyk, w Dawnych dziejach Izraela wspomina o Jezusie jako o bracie Jakuba Sprawiedliwego, przywódcy chrześcijan w Jerozolimie: "Festus już nie żył, a Albinus wyjechał; więc [Ananiasz] zwołał Sanhedryn i stawił przed sądem Jakuba, brata Jezusa zwanego Chrystusem, oraz kilku innych. Oskarżył ich o naruszenie prawa i skazał na ukamienowanie." (ks. XX.9.1) Z pism Józefa Flawiusza wiemy, że przebywał on wówczas w Jerozolimie. W powszechnej opinii historyków fragment ten jest autentyczny, pojawiały się jednak opinie, że fraza "zwanego Chrystusem"(Mesjaszem) jest interpolacją i nie pochodzi od autora co tym samym podważa całą relacje. [13][14][15] [16]