Zad. 15. Rozwiąż układy równań metodą przeciwnych współczynników.
a) 4x- 3y = -1
5x + 2y = 4,5
(odpowiedz. x- 1/2, y - 1)
b) 3x + 2y = 23
4x + 3y = -9
(odpowiedź. x= 87, y = -119)
c) 5x - 7y = 3
2x - 3y = 7
(odpowiedz. x=-40, y = -29)
d) 4x - 5y = 5
6x - 7y = 9
(odpowiedz. x=5, y=3)
e) 2x + 3y + 18 = 0
3x + 5y + 29 = 0
(odpowiedz. x= -3, y= -4)
f) 3x + 2y = 6,3
2x + 5y = 8,6
(odpowiedz. x= 1,3 , y= 1,2)

1

Odpowiedzi

2010-03-14T22:39:48+01:00
A)
4x- 3y = -1|*2
5x + 2y = 4,5|*3

8x-6y=-2
15x+6y=13,5
23x=11,5
x=½

4*½-3y=-1
-3y=-1-2
-3y=-3
y=1


b)
3x + 2y = 23|*(-3)
4x + 3y = -9|*2

-9x-6y=-69
8x+6y=-18
-x=-87
x=87

3*87+2y=23
2y=23-261
2y=-238
y=-119


c)
5x - 7y = 3|*(-3)
2x - 3y = 7|*7

-15x+21y=-9
14x-21y=49
-x=40
x=-40

5*(-40)-7y=3
-7y=3+200
-7y=203
y=-29


d)
4x - 5y = 5|*(-3)
6x - 7y = 9|*2

-12x+15y=-15
12x-14y=18
y=3

4x-5*3=5
4x=5+15
4x=20
x=5


e)
2x + 3y + 18 = 0|*(-3)
3x + 5y + 29 = 0|*2

-6x-9y=54
6x+10y=-58
y=-4

2x+3*(-4)+18=0
2x=-6
x=-3


f)
3x + 2y = 6,3|*(-5)
2x + 5y = 8,6|*2

-15x-10y=-31,5
4x+10y=17,2
-11x=-14,3
x=1,3

3*1,3+2y=6,3
2y=6,3-3,9
2y=2,4
y=1,2


23 4 23